Mol eng aner Turnstonn

Haut hu mir am Turnen e puer Yogaübunge gematz. Ganz féx war aus eisem Klassesall eng improviséiert Turnhal ginn a mir hunn zesummen d’Kaz, den Hond, de Léif, d’Kobra, … an eng ganz Rei aner Yogaübungen ausprobéiert.