Mol eng aner Turnstonn

Haut hu mir am Turnen e puer Yogaübunge gematz. Ganz féx war aus eisem Klassesall eng improviséiert Turnhal ginn a mir hunn zesummen d’Kaz, den Hond, de Léif, d’Kobra, … an eng ganz Rei aner Yogaübungen ausprobéiert.

 

Kale Besuch…

Dëse kille Gesell leescht eis lo Gesellschaft an eiser Klass. D’Kanner hu fläisseg Schnéiflacke gebastelt. Mol kucken, ob hien nach Verstärkung kritt.